دمو

د

در این صفحه امکان مشاهده دمو اسکریپت VIP و سیستم مدیریت کاربر و تولید فاکتور را خواهید داشت / قابل ذکر است در نسخه دمو تمام فانکشن ها (قابلیت های سیستم) قابل اعمال برو روی سیستم نمی باشد !

جهت جلوگیری از کپی شدن امکانات توسط دیگر همکاران ، دموی ارائه شده از نسخه های قدیمی تر می باشد !

دمو اسکریپت VIP نسخه Final

آدرس وروددسترسی مدیریتیدسترسی پشتیباندسترسی کاربر
مشاهده دمونام کاربری : demo
رمزعبور : demo
نام کاربری : demosupport
رمزعبور : demo
نام کاربری : demouser
رمزعبور : demo
نسخه Final

دایرکتوری سرور : https://demo.vip-system.ir/server/server.php?directory

دمو اسکریپت VIP نسخه Lite

توجه : این نسخه همانند نسخه Final می باشد ولی با امکانات بسیار محدود تر ! (مشاهده امکانات)

آدرس وروددسترسی مدیریتیدسترسی پشتیباندسترسی کاربر
مشاهده دمونام کاربری : demo
رمزعبور : demo
نام کاربری : demosupport
رمزعبور : demo
نام کاربری : demouser
رمزعبور : demo
نسخه Lite

دایرکتوری سرور : https://demo.vip-system.ir/serverlte/server.php?directory

دمو سیستم مدیریت کاربر و تولید فاکتور

آدرس وروددسترسی مدیریتیدسترسی پشتیباندسترسی کاربر
مشاهده دمونام کاربری : demo
رمزعبور : demo
نام کاربری : demosupport
رمزعبور : demo
نام کاربری : demouser
رمزعبور : demo

آخرین نظرات